به رویه‌ها و لایه‌هایی که که بر روی کف یک ساختمان یا هر مکان دیگر پوشانده شود کفپوش می‌گویند.

-کفپوش‌ها در شاخه‌ای از صنعت به نام کفسازی کاربرد دارند.

کف‌سازی به طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود:

1-زیرسازی: 

زیرسازی بیشتر مربوط به سازۀ بنا می شود و هدف از آن ایجاد استحکام لازم برای روسازی یا ایجاد یک بستر محکم برای فرش کف و حفظ روسازی از نفوذ رطوبت می باشد.

2-روسازی (فرش کف):

استحکام و پایداری، مقاومت در برابر نفوذ رطوبت، دوام، مقاومت در برابر عبور صوت و حرارت، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و آتش سوزی، زیبایی، نظافت آسان و حرکت بی صدا روی آن ازویژگی های یک روسازی استانداردمی باشد.

  • دراین پاورپوینت بسیاربسیارکامل ،سی عددازانواع مختلف کفپوش ها موردبررسی قرارگرفته  که باقاطعیت می توانم بگویم که هیچ پاورپوینت دیگری راشما پیدانخواهید کرد که درآن ،این تعداد کفپوش معرفی شده باشد.